Squares

White Shadow

White Shadow shibori. Cotton. 10″ W x 15″ L