Mesmerize

Katano shibori

Katano shibori. Rayon, indigo, framed. (not for sale)