Rayon, indigo

Itajime textile

Itajime shibori. Rayon, indigo.